web analytics

DEZE BEROEMDE TEKENING VAN BAPHOMET IS VAN ÉLIPHAS LÉVI, EEN FRANSE FILOSOOF, OCCULTIST, VRIJMETSELAAR EN KABBALIST.
HET IS GEDACHT DAT BAPHOMET AFGELEID IS VAN DE GEIT VAN MENDES.
LÉVI HEEFT ZIJN EIGEN DRAAI GEGEVEN AAN HET FIGUUR.

AS ABOVE, HERE BELOW.
SOLVE -COAGULA
I HAVE WINGS, HOOVES, FISH SCALES, AND A TORCH BETWEEN MY GOAT’S HORNS.
I AM BOTH A MAN AND A WOMAN.
HUMAN AND ANIMAL.
AND I AM ON TOP OF THE WORLD.

WHAT DOES IT ALL MEAN?
WHATEVER YOU WANT IT TO MEAN, OF COURSE.

WIE OF WAT WAS BAPHOMET?

TEMPELIERS


Baphomet was een demi-god, die door de Tempeliers zou worden aanbeden.

De Tempeliers was een christelijke kruisridderorde die ten tijde van de kruistochten als klein onderdeel van de kruisvaarderslegers een Heilige Oorlog tegen de moslims voerde in het Heilige Land
Tijdens het proces tegen de Tempeliers werd er meerdere keren over deze zogenaamde afgod gesproken. 
De Tempeliers zijn onder meer veroordeeld voor het vereren van afgoden. 
Baphomet zou een bokkenhoofd, een vrouwenlichaam en gespleten hoeven hebben.

De naam Baphomet verscheen in juli 1098 in een brief van de kruisvaarder Anselmus van Ribemont:

Sequenti die aurora apparente, altis vocibus Baphometh invocaverunt; et nos Deum nostrum in cordibus nostris deprecantes, impetum facientes in eos, de muris civitatis omnes expulimus.

(Als de volgende dag aanbrak, riepen ze luid op Baphomet; en wij baden in stilte in ons hart aan God, dan konden we aanvallen en ze buiten de stadsmuren dwingen) 

EEN RIDDER VAN DE TEMPELIERS

OORSPRONG VAN DE NAAM

De oorsprong van de naam Baphomet is niet duidelijk.
Het lijkt een combinatie van twee Griekse woorden baphe en metis betekenis “absorptie van kennis.”
Andere auteurs beweren dat het een verbastering van “Mohamet” (Mohammed), De Tempeliers vochten tegen de Moslims en pakten de naam van Mohammed voor hun luguber uitziende halfgod.
De eerste definitie lijkt echter nauwkeuriger te zijn.

GEIT VAN MENDES

EGYPTISCH BEELD VAN EEN GEHOORND BEEST.
OP ZIJN HOOFD STAAT EEN SYMBOOL VAN DE ZON.
DIT IDEE VAN EEN BRANDEND VOORWERP TUSSEN DE HORENS,  OF OP HET HOOFD, ZIEN WE MET TAL VAN OUD EGYPTISCHE GODEN.
DIT ZIEN WE OOK IN BAPHOMET, IN DE VORM VAN EEN FAKKEL, WEER TERUG.

Baphomet heeft zijn oorsprong in de “Geit van Mendes.”
Franse occultist Elifat Levi heeft ook een tekening van deze geit gemaakt (zie boven) die tevens Baphomet moet voorstellen.
Levi’s voorstelling van Baphomet is vergelijkbaar met die van de duivel in vroege Tarot kaarten. Lévi geloofde dat de vermeende duivel verering van de middeleeuwse heksensabbat was een voortzetting van de oude heidense rituelen. Een geit met een kaars tussen zijn horens verschijnt in middeleeuwse hekserij verhalen.

Baphomet was ook een van de aliassen van de Engelse occultist Aleister Crowley.
Baphomet werd ook wel de “Geit van Mendes” genoemd en de “Zwarte Geit.”

EGYPTISCHE OORSPRONG

De oorsprong van de “Geit van Mendes” kan worden teruggevoerd tot het oude Egypte. Geiten en rammen werden duizenden jaren geleden in veel steden in Egypte aanbeden. De geit is synoniem met satanisme. De hoorns vertegenwoordigen de gehoornde goden / godinnen.

VRUCHTBAARHEIDSSYMBOOL

Geiten symboliseerden ook de vruchtbaarheid in veel verschillende culturen en tijden. De Geit als symbool van vruchtbaarheid en focus van religieuze riten dateert helemaal terug naar Sumerië.

De geit symboliseert vruchtbaarheid-vruchtbaarheid door de levenskracht te vermenigvuldigen, vril, die de slang activeert en verhoogt. De “Geit van een Duizend Jong” verwijst naar het kruinchakra, “Sahasrara” in het Sanskriet wat “Duizend Lotus Lotus” betekent.

Ptah, de Egyptische God van Magie, kennis en wijsheid (een alias van Satan) * werd * de geit en soms een ram in de stad Mendes waar hij als zodanig werd aanbeden. De Geit / Ram van Mendes vertegenwoordigde de “Ba” die het Egyptische woord voor de “ziel” was. Ptah werd beschouwd als een groot goochelaar en “Lord of the Serpents.”

LINK MET HEKSERIJ

Baphomet en geiten, hebben vanouds een link gehad met hekserij. Hierboven is een schilderij van Spaanse kunstenaar Francisco Goya te zien, waar een groot, gehoord beest aan het prediken is tegen een groep heksen.

TAROT KAARTEN

Elk Tarot kaartendek kent ook een beeld van de duivel.
De meest bekende Tarot kaarten zijn die van Ryder Waite.
De afbeelding van de duivel die ze gebruikt hebben, is min of meer een kopie van Baphomet geweest. 

ZEGEL VAN BAPHOMET

Het Zegel van Baphomet (Sigil of Baphomet) is symbool dat veel gebruikt wordt in het satanisme

Het zegel bestaat uit een afbeelding van Leviathan (een zeemonster) in een pentagram, de punten van het pentagram verwijzen vervolgens naar Hebreeuwse letters die samen het woord לִוְיָתָן vormen wat verwijst naar LVIThN. Aan de afbeelding van Leviatan zitten veel complexe betekenissen die meestal verbonden kunnen worden met hoe het zegel gebruikt wordt. Het zegel van Baphomet had oorspronkelijk geen duivelse betekenis tot de Spaanse Inquisitie.

WAT GESCHIEDENIS

De Geit van Mendes of Baphomet, die de Ridders van de Tempeliers beschuldigd waren van het aanbidden, is een godheid met een geitenhoofd, die gevormd wordt door zowel mannelijke als vrouwelijke principes.

Hij / zij heeft een Caduces van Mercury als fallus en wordt afgebeeld met één arm omhoog en één omlaag.

De leuze ‘So above here below’ (Zo boven hier onder), is het principe wat door Baphomet wordt doorgegeven. 

Hij / zij wordt meestal neergezet als een kopie van het 19e-eeuwse beeld van de Sabbatische Geit, gecreëerd door Eliphas Levi een Franse alchemist uit de 19e eeuw.
De armen dragen de Latijnse woorden SOLVE (scheiden) en COAGULA (samenvoegen)

Het idee hierachter, is dat de mens uit elkaar ligt als hij boven is (de ziel) maar een vaste vorm aanneemt als hij op aarde is.
De arm met het ettiket ‘solve’ wijst ook naar boven en die met ‘coagula’ er op naar beneden.

Baphomet wordt ook meestal afgebeeld als zittend op een aardebol.

VIER ELEMENTEN

De vier elementen zijn in Baphomet terug te zien.

Hij heeft een fakkel tussen zijn horens – VUUR
Vissenschobben op zijn buik – WATER
Vleugels – LUCHT
Zit op een wereldbol – AARDE

Het figuur heeft ook zowel een MANNELIJK als een VROUWELIJK aspect, aangezien het zowel een penis als borsten heeft.

BAPHOMET V DE CHRISTELIJKE DUIVEL

Baphomet is géén representaion van de Christelijke duivel, maar een symbool van de oude alchemisten, wat neerkomt op het feit dat de natuur en de god van de natuur, een combinatie is en een evenwicht van de mannelijke en vrouwelijke krachten.

BAPHOMET V ANDERE GEHOORNDE EN GEVLEUGELDE GODEN

AMON RA

 

AMON – AMAN – AMMON – AMUN – HAMMON

Hij was een belangrijke Egyptische god, die vaak als een ram, een mens met een ramskop of een sfinx met een ramskop wordt afgebeeld.
Hij werd later samengevoegd met Ra, een zongod.

Zie ook de informatie over de ‘Geit van Mendes’ boven.

CERNONNOS

 

Cernunnos (‘de gehoornde’) was een Keltische god die in Gallië en Brittannië werd vereerd. Hij werd meestal afgebeeld in kleermakerszit met een mouwloos hemd en een torque om de hals en in de rechterhand. Vaak ook met een sacrale fakkel in de ene hand en een slang met ramshoorns in de andere.

Hij was de heer over de fauna, flora, landbouw, voorspoed en de onderwereld.

Cernunnos is de Keltische godheid die het dichtst bij een wereldwijde “vadergod” komt. Afbeeldingen van hem komen tot in de 9e en 10e eeuw voor, ze staan in die tijd veelvuldig in miniaturen die de evangeliën verluchtten.

Hij is gerelateerd aan de Groene Man

PAN
 

PAN GESCHILDERD DOOR REUBENS

Pan (Oudgrieks) of Faunus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een zoon van Hermes en de nimf Penelope. Pan is de god van het woud en patroon van de herders en hun kudden. Verder is hij de god van het vee en het dierlijk instinct.

Pan heeft het onderlijf en de hoorns van een geit, maar een menselijk bovenlijf. Verder heeft hij een lang smal gezicht, een grote neus en gele oogjes.

De panfluit is naar hem vernoemd. Deze kreeg hij toen hij de nimf Syrinx achterna zat. Zij wilde graag maagd blijven en bad tot de goden terwijl ze Pans adem al in haar nek voelde. Haar gebed werd verhoord en ze veranderde net op tijd in een rietstengel. Daar maakte Pan toen zijn fluit van.

LUCIFER
 

Het woord Lucifer komt uit het Latijn en betekent “lichtbrenger”

In het Latijn duidt het meestal op de morgenster, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of, preciezer, de duivel voor zijn val.

HET MYTH VAN LUCIFER

Lucifer was oorspronkelijk een engel, die een machtsstrijd met God aanging en werd uit de hemel verdreven.

Dat “Lucifer” een aanduiding voor de duivel is geworden, komt waarschijnlijk door het samenvloeien van twee afzonderlijke mythen: ten eerste de joodse mythe over gevallen engelen en ten tweede de klassieke lucifermythe, waarvan het verhaal over Phaëton (De morgenster) een versie is. In het aldus ontstane verhaal is Lucifer de leider van de gevallen engelen.  

Het idee dat God één of meerdere van Zijn engelen uit de hemel geworpen heeft, bestond in het Jodendom al voor Christus. Waarschijnlijk symboliseert deze mythe het natuurfenomeen van vallende sterren.

Tegelijk bestonden er al in de oudheid Babylonische en Hebreeuwse sterrenmythen die vergelijkbaar zijn met de Grieks/Romeinse mythe van Phaëton. Zo is er het Babylonische verhaal van Ethana en Zu, waarin Zu uit trots de hoogste plaats tussen de goden nastreeft en daarop door de oppergod neergeworpen wordt.

BAPHOMET ARTIKELEN TE KOOP

Ik heb heel veel Baphomet artikelen te koop in de winkel, varierend van beelden, tot sieraden, opbergdozen, mokken, theelichthouders, deurkloppers en meer.

VIDEO: BAPHOMET’S SECRETS REVEALED

De vrouw in deze video, legt veel van de diverse symbolen uit, die achter de Baphomet zitten.
Interessant punt is de verborgen vergelijking met Isis – door een tekening hiervan als achtergrond te gebruiken.
Duidelijk is, dat dit figuur, zoals we hem nu vandaag kennen, samengesteld is uit veel diverse concepten en stromingen en een zeer lang geschiedenisheeft.